MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA
A településfejlesztéssel és településrendezés-
sel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait
meghatározó 1/2016. (I.21.) önkormányzati ren-
delet alapján adunk tájékoztatást a tervmódosítás-
sal kapcsolatos véleményezési lehetőségről, mel-
lyel személyesen a 2018. október 24-én szerdán 18
órától a városháza tanácstermében megrendezendő
lakossági fórumon, vagy írásban 2018. november
16. péntek 12 óráig a foepitesz@visegrad.hu címen,
vagy a Visegrádi Polgármesteri Hivatal postacímére
küldve élhetnek az érintettek.
Üdvözlettel:
Visegrád Város Képviselő-testülete