A jubileumi ünnepséget a dunabogdányi óvodások műsora nyitotta meg, amelyben a gyerekek verset mondtak, németül énekeltek, és előadtak néhány táncot is. Műsoruk nagy tetszést aratott. Schuszter Ferencné a Nyugdíjas Klub elnöke ünnepi beszédében felidézte alakulásuk körülményeit és az elmúlt 15 év jeles eseményeit. Továbbá elmondta, hogy a klubtagok száma jelenleg 85 fő, ebből 18 férfi, akik a korábban már működő Kertbarát Körből kerültek a klubba. Beszámolója végén megköszönte a klub támogatóinak az évek során nyújtott segítséget, majd a jelenlévők néma felállással emlékeztek meg elhunyt nyugdíjas társaikról. Schuszter József, Dunabogdány polgármestere beszédében megköszönte a nyugdíjasoknak azt a sok segítséget, amit a település közösségének nyújtanak. Bejelentette, hogy az Önkormányzat a jubileumi alkalomból százezer forintot adományoz a klubnak. Köszöntőjét jó kívánságokkal zárta. Az ünnepi műsort a Hagyományőrző Dalkör előadása színesítette, majd Mihály János a Nyugdíjasklubok Országos Szövetségének elnökhelyettese szólt néhány szót az ünnepi alkalomból. Schwartz József a Német Kisebbségi Önkormányzat nevében német nyelven köszöntötte a nyugdíjasokat, beszédében köszönetet mondott a klub tevékenyégéért, különös tekintettel a nemzetiségi hagyományok ápolására. A 15 éves évforduló alkalmából a Német Kisebbségi Önkormányzat húszezer forinttal támogatta a nyugdíjas klubot. Lantos Károlyné Edit néni, a klub alapítója meghatódva emlékezett vissza kezdetekre. Jeles János a Kertbarát Kör elnöke, valamint a környező települések nyugdíjas klubjainak vezetői is gratuláltak a Dunabogdányi Nyugdíjas Klub 15. születésnapja alkalmából. A jubileumi ünnepség közös énekléssel ért véget.