Az esemény fővédnöke Trócsányi László igazságügyminiszter, védnöke Félegyházi András polgármester volt. Az emlékülés kezdeményezője, Visegrád alpolgármestere, Kucsera Tamás Gergely címzetes egyetemi tanár köszöntőjében Márai Sándort idézve mutatta be Grosschmid Bénit, majd visegrádi kötődéséről beszélt a hallgatóságnak. Az emlékülés első plenáris előadását Vékás Lajos, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke tartotta Frank Ignác és a történeti jogi iskola a magyar magánjogtudományban címmel. Kecskés László, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja Grosschmid életművéről szóló előadásában, elmondta, hogy a jogtudós fő területe az öröklési jog volt, azt vallotta, hogy a jogászat nem mesterség, hanem művelődés dolga. Harmathy Attila Széchenyi-díjas magyar jogtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki egy ideig az MTA főtitkár-helyettese, majd alelnöke is volt A hazai magánjog Grosschmidtól napjainkig címmel tartott előadást. Beszélt azokról a rendkívüli eseményekről, amelyeket a magánjogászoknak is követniük kellett, az 1800-as évek végétől az első világháborúig, majd a gazdasági világválság, a második világháború, a kommunizmus, a szövetkezetek létrehozása és az olajárrobbanás éveiben. Végül Kiss György, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, dékán, egyetemi tanár, munkajogász Magánjogi előadások, közjogi elemekkel: jogszabálytan a mai jogalkotóknak címmel Grosschmid Béniről, mint közjogászról beszélt a hallgatóságnak. A rendezvény társszervezője, Kocsis Miklós habilitált egyetemi docens és Félegyházi András, Visegrád polgármestere zárszavával zárult az emlékülés.