Ezt követően a költségvetési rendelet módosítását és a 3. negyedévi pénzügyi beszámolót fogadta el a képviselő-testület. Következő napirendi pontban az adórendelet felülvizsgálata és az adóbehajtási érdekeltségi rendszer tárgyalása során ismét párbeszéd alakult ki a testület tagjai, valamint a megjelent érdeklődők között. A képviselők úgy döntöttek, egyelőre nem változtatnak az adórendeleten, viszont bevezetik az adóbehajtás hatékonyságát ösztönző érdekeltségi rendszert. 7. Egyebek napirendi pontban a Molnár Csabával történt levélváltásokról folyt a tanácskozás. A volt polgármester levelében arra szólítja fel Schumayer Tamás képviselőt, hogy egy, a mandiner.hu internetes portálon írt, a keresztényeket sértő,  hozzászólása miatt kérjen bocsánatot és mondjon le, továbbá arra kérte Nádasdy-Csontos Elek polgármestert, hogy nyilvánosan határolódjon el a Schumayer Tamás által leírtaktól és kezdeményezze a képviselő lemondását. Schumayer Tamás a televízió nyilvánossága előtt kért bocsánatot az egyházi vezetőktől és a hívektől. Nádasdy-Csontos Elek is felolvasta válaszleveleit, melyekben elhatárolódik Schumayer Tamás nézeteitől, majd a képviselők egyenként mondták el véleményüket. . Elítélően szóltak ugyan a Schumayer Tamás által leírtakkal kapcsolatban, de nem kérték a lemondását. Nádasdy-Csontos Elek polgármester végül Ailer Gáspár plébános telefonon elmondott véleményével zárta a vitát: Amint a jogban szokásos módon, ebben az esetben is az várható el, hogy a bocsánatkérés legyen arányos, azon a fórumon történjen, ahol a sértő kijelentés is megjelent. Nyilvánosan bocsánatot kell kérni, és azt el is kell fogadni! - idézte Gáspár atya szavait Nádasdy-Csontos Elek polgármester. Az ülés végén ismét szóba került a golfpálya ügye, mellyel kapcsolatban többen hozzászóltak, végül a polgármester ígéretet tett arra, hogy a falugyűlésen mindenkinek lehetősége lesz kifejteni véleményét.