Az egyesület legfőbb célkitűzése az, hogy a résztvevő helységek és lakóik számára elérhetővé tegye az Európai Unió által nyújtott támogatásokat. Elsőként Harrach Péter országgyűlési képviselő mondott köszöntőt, aki beszéde során kitért a LEADER Európai Uniós vidékfejlesztési programra is, melynek célja, hogy a vidékfejlesztésre szánt EU-s forrásokat integrált kezdeményezéseken keresztül a helyi politikai, gazdasági szereplők és civilszervezetek bevonásával használják fel. Másodikként Hollik István országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. A Nagymarosi származású politikus beszédében elmondta, fontos feladatának tartja a Dunakanyar érdekeinek képviseletét. A Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft. képviseletében Kánai Gergely folytatta a köszöntők sorát. Elmondta, hogy figyelemmel a kísérik a többi Pest megyében működő LEADER csoport tevékenységét is és példaértékűnek tartják a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület munkásságát, melynek révén a kissé elmaradott térségben határozott gazdasági fejlődés tapasztalható az elmúlt években. A köszöntőket követően Neubarné Szatmári Zsuzsa, az egyesület munkaszervezet vezetője tartott előadást a közösség 2007-2015 között végzett tevékenységéről és eddig elért eredményeiről. Másodikként ifj. Sági Béla mutatta be a Naturicum Gyümölcsmester Kft. LEADER program által megvalósuló fejlődését. A gyümölcsfeldogozással foglalkozó vállalkozás 15 millió forint támogatást kapott, melyet egy új, korszerű üzem felépítésére használt fel. Végül, de nem utolsó sorban Pongrácz János, a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület elnöke tartott előadást, melyben az egyesület nemzetközi és térségek közötti együttműködését mutatta be. Az nemzetközi és térségek közötti összefogás keretein belül több projekt is megvalósult. Oktatóközpontok kialakítása, előadások és szaktanácsadások megszervezése, marketing fejlesztés, helyi, illetve nemzetközi piacterek kiépítése, információs táblák kihelyezése, turisztikai és marketing kiadványokat elkészítése is sikeresen ment végbe. A rendezvény állófogadással egybe kötött beszélgetéssel ért véget.