„Tüzet megrakájuk, négyszögre rakájuk,
Egyik szögin ülnek szép öregasszonyok,
A másikon ülnek szép öreg emberek,
Harmadikon ülnek szép ifjú leányok,
A negyediken ülnek szép ifjú legények.”

(Nyitra megyei szentiváni ének)

A nyári napéjegyenl?ség után az éjszakák egyre hosszabbak lesznek. A hagyomány szerint, a Szent Iván éjjelén gyújtott t?z segíti a napot sötétséggel vívott harcában, megtisztít a betegségekt?l és aki átugorja, kívánsága teljesül. Ezt a hagyományt elevenítik fel évr?l-évre Visegrádon, a Szent Iván-éji t?zgyújtással, t?zugrással. Az idei m?sorban közrem?ködik a Hollóének Hungarica, a Primavera táncegyüttes, Farkas Enik? és a Szent György Lovagrend dobos csapata. A máglyát – a hagyományokhoz híven - dobpergés kíséretében gyújtják meg. Lesz szalonna-, kolbász- és almasütés, majd a bátrabbak átugorhatják a tüzet, a még bátrabbak pedig átsétálhatnak a parázson. (mindkett?t saját felel?sségre!)

Helyszín: Visegrád, az Autós Camping alatti Duna-part. Id?pont: 2009. június 24. kb. 21 óra

Kedvcsinálóként tekintsék meg tavalyi felvételeinket!