Elmondta, 2015-ben 36 bizottsági ülés volt, 24 rendes és 12 rendkívüli testületi ülést tartottak,  melyek során 21 rendeletet módosítottak és 235 új határozatot hoztak a képviselők. Az idei évben több nagyvolumenű beruházásra is sor került Tahitótfaluban. Az árvízvdédelmi gát közel 718 millió forintból épült meg, és megkezdődött konyha-étkező kivitelezése, melyre 240 millió forintot tervezett költségvetésében az önkormányzat. Tahitótfalu életében jelentős változást hozott a COOP Áruház teljeskörű átépítése, valamint a település erdőgazdálkodásban való részvétele. 2015 augusztusában Kormányablak nyílt Tahitótfaluban, mely nagyban megkönnyíti a környékbeli lakosok számára a hivatalos ügyintézést. Az éves beszámoló végén Dr. Sajtos Sándor polgármester rátért a legaktuálisabb helyi és környékbeli beruházásra, a Tahitótfalu területén 362 millió forintból megvalósuló csatorna gerinchálózat kiépítésre. Németh Miklós, Pócsmegyer polgármestere, a Dunakanyar Csatornázási Társulás elnöke tartott rövid beszámolót a beruházásról. Beszédében elmondta, tisztában vannak vele, hogy a projekt  megcsúszott és a kivitelezés lassabban halad a tervezettnél, ezért a konzorcium új projektvezetőt választott, s ennek pozitív eredményei erősen látszanak. A beszámolók után a falugyűlésen jelenlévő lakosoknak lehetőségük nyílt feltenni a csatornázással kapcsolatos kérdéseiket. A résztvevők részéről több panasz hangzott el a Mátyás király, az Ereszvények, a Nyulas és a Domb utca járhatatlansága miatt, mivel a csatornázás során kiásott föld az úton fennakadásokat okoz, kiváltképp esős időjárás esetén. A lakosok döntő többsége aggasztónak tartja a kivitelezést végző alvállakozók folytonos változását, hiszen ebből fakadóan többször előfordult, hogy hónapokig álltak munkálatok. A helybéliek kérdéseire a projekt illetékesei válaszoltak. A közmeghallgatás és falugyűlés teljes egészében megtekinthető Kommentár nélkül című műsorunkban!