Az ünnepélyes eskütételt követően, titkos szavazással Schüszterl Károlyt választották alpolgármesternek. A következő napirendi pontban a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról döntöttek a képviselők. Elfogadták Eőry Dénes javaslatát, hogy az eddigi 5 helyett 4 bizottságot hozzanak létre, továbbá megválasztották a polgármester javaslata alapján a bizottságok elnökeit és belső tagjait. A törvényi előírásoknak megfelelően az illetményekről, tiszteletdíjakról és költségtérítésekről is döntés született az ülésen.Az alakulóülés végén dr. Oláh Imre jegyző rövid tájékoztatást adott a képviselők tennivalóiról vagyonnyilatkozattal és tartozásmentességük igazolásával kapcsolatban.