Az ünnepélyes alakuló ülésre október 28-án került sor. Miután Gálné Szabó Anna, a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette az eredményeket és átadta a megbízóleveleket, Hutter Jánosné polgármester és a képviselők letették az esküt. A hagyomány szerint a legtöbb szavazatot kapó képviselőjelöltet javasolta Hutter Jánosné alpolgármesternek. A javaslatot a testület tagjai 6 igen és 1 tartózkodással elfogadták. Az ülésen sor került még a polgármester és az alpolgármester illetményének meghatározására. A törvény alapján a polgármester havonta bruttó 399 ezer illetményt, a társadalmi megbízatású alpolgármester pedig bruttó 179.500 Ft tiszteletdíjat kap munkájáért. Költségtérítésként juttatásuk 15%-át kapják mindketten, az előírásoknak megfelelően. Az ülés hátralevő részében döntött a testület pályázat kiírásáról a Szőnyi Múzeum vezetői tisztségének betöltésére. A János-hegy útfelújítására közel 15 millió forintot nyert el Zebegény Önkormányzata. A munka elvégzésre vonatkozó három árajánlatot bekérték, amelyből a legkedvezőbbet 7 igen szavazattal elfogadta a képviselő-testület. A kivitelezés várhatóan november 11-e után kezdődik el. A Magyar Falvak program keretében közel 3 millió forintot nyert el a település eszközfejlesztésre. Azonban a pályázati összegbe nem fért bele a számítógépeknek és laptopoknak a vásárlása, ehhez kért támogatást a háziorvos. A képviselők egyhangúlag elfogadták a javaslatot, hogy az önkormányzat támogassa az informatikai fejlesztést.