A 2020. október 12-én megtartott ülésen az alábbi napirendi pontokat tárgyalta a képviselő-testület:
00:01:57 1./ Beszámoló a helyi adóztatásról
00:12:31 2./ Javaslat a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására
00:15:14 3./ A Dunabogdányi Vízmű és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2019. évi beszámolója
00:28:22 4./ Karácsonyi díszvilágítás
01:15:33 5./ A közművelődés helyi feladatairól, ellátásának módjáról szóló rendelet megalkotása
01:44:58 6./ Pályázat kiírása a civil szervezetek 2020. évi támogatására
01:49:54 7./ A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány támogatási kérelme, és az alapítói jogok átvétele
02:24:28 8./ A dunabogdany.hu honlap fejlesztése
02:34:15 9./ Fakivágás megrendelése
02:51:25 10./ Koronavírus járvány helyzet, intézkedési javaslatok
03:39:35 11./ Kapitányságvezetői kinevezés véleményezése
03:40:59 12./ Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
03:41:55 13./ Javaslat Dunabogdány nagyközségi cím használatára
03:50:59 14./ Egyebek