2020. szeptember 24.

A szeptember végén megtartott önkormányzati ülésen az alábbi témákról tárgyaltak a képviselők: 0:00:40 Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között történt eseményekről, napirend elfogadása 0:03:50 - 1. napirendi pont: A Fellegvár Óvoda beszámolója, dokumentumai és új vezetője kinevezésének elfogadása 0:05:50 - 2. napirendi pont: A Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi beszámolója 0:06:50 - 3. napirendi pont: A Pro Visegrád Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi mérlegének és pénzügyi beszámolójának elfogadása 0:08:30 - 4. napirendi pont: A Visegrádi Királyi Palota korabeli vízellátásának újjáépítése és szemléltetése a Mátyás forrás vizének, mint megújuló enegriaforrás felhasználásával című projekt támogatása 0:13:30 - 5. napirendi pont: Az önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 0:16:07 - 6. napirendi pont: A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról szóló döntés 0:17:00 - 7. napirendi pont: A Visegár 92-es hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződés - CBA megújítása 0:19:00 - 8. napirendi pont: Döntés a jelenleg név nélküli közterületek elnevezéséről 0:20:30 - 9. napirendi pont: Döntés a pályázati tanácsadási feladatokról 0:23:00 - 10. napirendi pont: A bölcsődei feladatok ellátásra vonatkozó feladatellátási szerződés módosításáról szóló döntés 0:25:10 - 11. napirendi pont: Visegrád 0352-es hrsz ingatlan 4/261-ed részének megvásárlásáról szóló döntés 0:27:10 - 12. napirendi pont: Egyebek