Zebegény plébánosa előadásának elején elmondta, hogy a gregorián lényegében az egyház liturgikus életének kifejező eszközeként értelmezhető. Attila atya ismertette a gregorián legfőbb jellemvonásait és kialakulásának történetét, majd a gregorián dallamok fejlődését egy latin nyelvű húsvéti ének változásainak elemzése segítségével mutatta be.