Dunabogdányban az óvoda és általános iskola is német nemzetiségű intézményként működik. November 10-én bemutató foglalkozásokat tartottak a Budapesti Német Nemzetiségi Óvoda Iskola Egyesület szervezésében az intézményekbe látogató pedagóguscsoportok számára. A tanítási módszerekkel való ismerkedés mellett az óvoda növendékei egy kis bemutatót is tartottak német nyelvű énekekből, mondókákból, játékokból, majd a pedagógusok által bemutatott helyi sváb dialektusban színre vitt bábelőadást tekintették meg közösen a gyerekekkel. Az iskolában az alsó tagozatban a vizualitást, valamint játékot a tanulással ötvöző tanítási metódust, a felső tagozatban digitális  tanagyagot  is  tartalmazó módszerrel bemutatott órát tekinthettek meg a vendégpedagógusok.