Dunabogdányban két keresztény felekezet él több évszázada egymás mellett. Az ökumenikus imahét keretében a katolikus és református egyházak helyi hívei idén is kifejezték, hogy a testvéregyházakat több minden köti össze, mint ami elválasztja. 

A világszerte meghirdetett kezdeményezéshez csatlakozva Dunabogdányban a katolikus és református felekezetek is közös imahetet tartottak az ökumené jegyében. Az évente megtartott közös imahét a keresztény testvéregyházak közötti párbeszédet és a békét hirdeti, kinyilvánítja, ha szervezetileg  nem is jön létre, a keresztények világszerte áhítják a lelki egységet. A január 18-a és 25-e közötti tematikus imahéten ezért az egységért imádkoztak a hívek és két alkalommal találkozott a két felekezet hívő közössége ökumenikus istentiszteleten, a katolikus valamint a református templomban. Ezen alkalmakat a hívő közösségek helyi  vezetői, a katolikus plébános Ailer Gáspár valamint a református lelkész, Vörös Ákos tartották. Mindkét esemény után az egyházi képviselőtestület illetve presbitérium közös szeretetvendégségen vett részt.