A kisoroszi testület legutóbbi ülésén Molnár Csaba külsős alpolgármester az MTI közleményét olvasta fel, mely tartalmazta a leglényegesebb változásokat. Elmondta, a törvénymódosítás bővítette a jogszerű földhasználat eseteinek körét. Mely szerint megbízási szerződés alapján is lehet valaki jogszerű földhasználó. Az állami vagyonkezelők jogutódlásakor, a földhasználat akkor is megilleti a jogutódot, ha az nincs bejegyezve az ingatlan-nyilvántartásba. Még egy fontos változás, hogy végső esetben a jegyző által kiállított és a földhasználat tényét igazoló hatósági bizonyítvánnyal igazolható lesz a jogszerű földhasználat, melyet a területalapú támogatások igénybevételekor kell igazolni. A jegyző csak a támogatási kérelmek beadásának időszakban adhat ki ilyen bizonyítványt.