Szlávik Róbert konfirmandus mondta társai nevében a fogadalom szövegét a pócsmegyeri református templomban. Kovách Tamás lelkipásztor Isten iránti hálával jelentette be Pócsmegyer-Leányfalui Református Társegyházközség gyülekezete előtt, hogy 9 fiú és 7  lány, összesen 16-an tettek hitük ismeretéből kiváló vizsgát, és jelentek meg, hogy a gyülekezet nyilvánossága előtt tegyenek bizonyságot Krisztus mellett hozott személyes döntésükről.

A református gyermekek és ifjúság vallásos nevelésének célja a konfirmáció eseménye: a konfirmandus személyes döntése Krisztus és az Ő egyháza mellett. A döntés magába foglalja a bűnbánat, a megtérés Lélek által munkált eseményét és a bűnbocsánat evangéliumának meghallását. E döntés kifejezésével a hívő betagolódik Krisztus testébe, szolgáló közösségébe. A  pócsmegyer-leányfalui társegyházközség gyülekezetében közösen vallották meg hitüket az ifjú konfirmandusok.

A református egyház konfirmációs szertartása egyben arra is alkalom, hogy felvegyék a keresztséget azok az ifjú felnőttek, akik valamiért gyermekkorukban nem részesültek a keresztségben. A pócsmegyeri gyülekezet ezúttal is tanúja lehetett ennek a szép események, ketten is keresztvíz alá hajtották fejüket.

A konfirmáció előtt álló 16 lány és fiú a pócsmegyer-leányfalui társegyházközség erejét, töretlen hitét is mutatja. A szertartás keretében a Szentlélek segítségét kérve, mindenki személyre szóló áldás keretében erősítette meg a keresztségben kapott hitét.

Az ünnepélyes igehirdetés végén a 25 éve a gyülekezetet szolgáló Kovách Tamás lelkészt köszöntötték. Kajos László pócsmegyeri egyház gondnok emlékezett meg hűséges vezetőjük munkájáról.