A ceremónia szentmisével vette kezdetét a Keresztelő Szent János plébánia templomban. Az ökomenikus ünnepi szentmisét, ahogy már hosszú évek óta lovag György Ferenc plébános celebrálta. A Szent Korona emlékéremmel kitüntetett és pápai áldás megtiszteltetésében is részesült atya Ipolybalogról érkezett.

A szentmisét követően a priorátusok - azaz a lovagrend területi szervezeteinek zászlói alatt vonultak a jelenlegi és jövendő rendtársak a templomtól a királyi palotába.

 A 31 fő várományos közül egy Skandináviából, három a Délvidéki Szabadkáról, egy  Felvidékről és egy Olaszországról érkezett.  Több hölgyet is avattak, a Lovagrend újjászervezése óta női tagjai is lehetnek a rendnek, titulusuk lovagdáma. Az újonnan avatandó rendtársak az avatási esküt Papp János ceremónia mesterrel együtt mondták el, majd egyesével a korona elé járultak, ahol a rendi kancellár lovaggá ütötte őket.

Az idei évben - egy család generációkon át folytatódó hagyomány tiszteletének szép és magható példájaként - a rendi főkancellár Cseke László legnagyobb gyermekét Cseke Andrást is teljes jogú tagjává avatta a rendnek.