A lelkész kiemelte, hogy akkor juthatunk el a szenvedéssel teli múltból a feltámadáshoz, az üdvösséghez és a megbocsátáshoz, ha felajánljuk életünket Krisztusnak és közösséget vállalunk vele. Kovách Tamás szerint a keresztség köti össze a különböző felekezethez tartozókat, s ennek ékes bizonyítéka az ökumenikus imahét is. Az imahét második pócsmegyeri alkalmán Vida Szabolcs, a leányfalui Idősek Református Szeretetotthonának lelkésze hirdetette az igét. A lelkipásztor az egységről és a közösségről beszélt. Kiemelte, hogy hajlamosak vagyunk sérelmeik elraktározására, holott meg kellene bocsátanunk embertársainknak. Vida Szabolcs szerint a megosztottság és az ellenségeskedés az Istennel szembeni emberi engedetlenségből fakad. Vida Szabolcs igehirdetése, és a baptista fiatalok zenéje utáni közös imában mindenki elmondhatta egyéni kéréseit is az Úrnak. Az ökumenikus imahét második napjának programja agapéval ért véget.