Az elvégzett fejlesztések között említett meg a polgármester két nagyhorderejű településfejlesztési megállapodást. Az egyiket a Hilton szálló új tulajdonosával kötötte a város. A másik pedig a kormány előtt van és döntéshozatal előtt áll, ez a „Virágos Visegrád” néven ismert fejlesztési terv. A továbbiakban a megvalósult, vagy a megvalósítás szakaszába ért fejlesztésekről beszélt Félegyházi András. 2019-ben elkezdődhet a Patikaház tetőszerkezetének és belső terének régen várt felújítása, valamint a művelődési ház homlokzatának felújítása is sorra kerül. Az egészségház belső felújítása már el is kezdődött, a munkaterület átadása megtörtént. Sínre került a rendőrség udvarára tervezett tárolóépület megépítésének előkészítése is, a kivitelezés hamarosan ott is elkezdődik. Ezt követően a kisebb léptékű fejlesztésekről, a járdaépítésekről, növényültetésekről, utcabútorok kihelyezéséről, buszmegállók építéséről beszélt a polgármester. A folyamatban lévő nagyberuházások között beszélt a csatornagerinchálózat felújításáról, az általános iskola új épületszárnya építésével kapcsolatos aktuális helyzetről. Hangsúlyozta, hogy ott nem  az önkormányzat, hanem a Nemzeti Sportközpontok szervezet a projektgazda. Mivel a kivitelező a további károk elkerülése érdekében fölmondta a szerződést, új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A polgármester beszélt még az élelmiszeráruházzal kapcsolatos kisajátítási eljárás újra indításáról. Ezt követően a polgármester áttért  a 2019-ben várható fejlesztésekre. Elmondta, egy belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetően tovább folytatódik a Fő utcai járdaépítés a Schulek utcai kereszteződéstől. Vis maior támogatásból építik meg a művelődési ház mögötti támfalat, és az Áprily-völgyben, valamint a Csukavölgy utcában is ebből a forrásból lesz helyreállítás. Tovább folytatják a buszmegállók építését és az árvízvédelmi beruházás megvalósítását. A polgármesteri tájékoztató után Mikesy Tamás az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke adott tájékoztatást a két bizottság munkájáról. Beszélt az elmúlt év rendezvényeiről, kiemelte a Görgei Artúr tiszteletére szervezett programokat. Beszélt a Visegrádi Hírek megújításáról, majd áttért a másik bizottság munkájára. Elmondta, az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a településüzemeltetésnél természetes, hogy felmerülnek problémák, de ezeket megfelelően kezeli a városgazdálkodási csoport, amely jól végzi feladatát. A továbbiakban lakossági kérdések, észrevételek hangzottak el. Szó esett többek között az egészségügyi szűrővizsgálatok hasznosságáról, a városgazdálkodási csoport munkájának segítéséről, elismeréséről, az Erdőalja és a Nap utca állapotáról, helyzetéről és a nyári rendezvényekről. Aki még több részletet szeretne megtudni az eseményről, az Kommentár nélkül című műsorunkban megtekintheti a teljes, vágatlan felvételt.