A fotópályázat kiírására egy európai vidékfejlesztési kutatási projekt, a RURITAGE keretében került sor, melynek célkitűzése, hogy a vidéki térségeket - azok kivételes természeti és kulturális adottságaira és lehetőségeire épített fejlesztési programokkal - a fenntartható fejlődés példájaként mutassa be. A projekthez indulásakor 19 tag csatlakozott, mint „Példakép” (Role Model), vagy „Replikátor” (Replicator). A későbbi felhívásoknak köszönhetően további 17 taggal bővült a projektben résztvevő „Replikátorok” köre. A felhívás célja ezeknek a térségeknek a bemutatása, kapcsolódva a projekt 6 tématerületének valamelyikéhez (zarándoklat, fenntartható helyi élelmiszer-előállítás, rugalmasság, integrált tájmenedzsment, migráció, és a Visegrád esetében már említett művészet és fesztivál).

A fotópályázaton - melynek határideje 2020. október 31. - 18 éven felüli magánszemélyek, valamint szervezetek és intézmények is indulhatnak. A beküldött képeknek az adott vidék egyediségét és különlegességét kell tükröznie a természeti és kulturális örökségek kiemelésével, különös tekintettel (de nem kizárólag) a térséget, esetünkben Visegrádot érintő tématerületre.

A RURITAGE Fotópályázat győztese meghívást kap a projektet lezáró konferenciára, amelyre 2022-ben Párizsban kerül majd sor. A legjobb beküldött fotókat az UNESCO központjában is kiállítják, valamint felkerülnek a projekt és projektpartnerek – többek között az UNESCO, a Bolognai Egyetem, az ICLEI Europe, és természetesen Visegrád - weboldalaira is.

Bővebb angol nyelvű információt a https://www.ruritage.eu/collaborate-with-us/ruritage-photo-contest/, a pályázati kiírás részletes szabályait pedig a https://www.ruritage.eu/wp-content/uploads/2020/07/RURITAGE_Photo-contest_Rules.pdf linken érhetik el.

A fotópályázattal kapcsolatban magyar nyelvű tájékoztatást és segítséget az alábbi elérhetőségeken kérhetnek:

Molnár Erzsébet
Tel: 06-70/646-3346
E-mail: visegradmillennium@gmail.com