Szombaton reggel, régi hagyomány szerint a Szent Istvá-napi futóversennyel kezdődött a program. A résztvevők 50, 400 és 3000 méteres távon, korosztályok szerint indultak, és a Kis Dunai oldalon lévő Kopjafánál értek célba. Délután az Amatild együttes, Leányfalu egykori római katolikus plébánosa, Puszta Sándor megzenésített verseivel lépett fel a surányi Szent István Király Kápolnában, majd Erdős Attila plébános celebrált ünnepi szentmisét. Vasárnap délelőtt a református templomban úrvacsorás istentiszteletet tartott Kovách Tamás lelkipásztor, délután pedig ugyanitt a tahi Egyházzenei hét záróhangversenyét hallgathatta meg a közönség. A községi ünnepségre a hagyományokhoz híven a Bocskai téren gyűlt össze a település lakossága. Először Pócsmegyer gyülekezeteinek képviselői hirdettek igét és szentelték meg az új kenyeret, majd Szacsvai Éva néprajzkutató, etnográfus az augusztus 20-a körül kialakult keresztény ünnepkörökről tartott beszédet.  Csoóri Julianna és Lakliáné Bozóki Regina népdalcsokrával örvendeztette meg a közönséget. Az ünnepség keretében nyitották meg a település gazdálkodását bemutató kiállítást. A Kollár-házban berendezett helyrajzi tárlatról Muskovics Andrea Anna néprajzkutató beszélt a lakosságnak. A helyi gazdálkodókat egy ifjú agrármérnök hallgató, Borda Áron képviselte, aki a hagyományokról beszélt. Az ünnepséget követően a Kollár-házban folytatódott, ahol a kiállítás mellett szeretetvendégséggel fogadták a lakosságot.