Dunabogdány Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 8-ai ülése (1. rész)

Tárgyalt napirendi pontok:

0:00:55 1./ Döntés a zeneiskolai hangszerállomány kezelésére alapítvány létrehozásáról

A képviselő-testület eldöntötte:

1.) hogy önkormányzati alapítványt hoz létre a Dunabogdányi Zenei Nevelésért Alapítvány néven

2.) az alapítvány részére 100 ezer forint támogatást nyújt, ez lesz az alapítvány induló vagyona

3.) az alapítvány kuratóriumának tagjai: Fekete Péter, Móró Gábor, Kránicz-Kammerer Zsófia, Kreisz Béla Józsefné és Ott Rezső

4.) a kuratóriumn elnöki feladatainak ellátására Fekete Pétert kéri fel

5.) felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat aláírására és az alapítvány bejegyeztetésére

 

0:20:40 2./ A zeneiskola helyzete, elhelyezése

Spáthné Faragó Éva, az általános iskola igazgatója azzal a kéréssel kereste meg az önkormányzatot, hogy vegye fontolóra a zeneiskola elhelyezésének ügyét, hogy visszakaphassa a régi épületet a Kossuth Lajos úton.

"Az általános iskola tanulólétszámának és megnövekedett feladatának köszönhetően, a zeneiskola elhelyezése már több éve nehézkes, nem megoldott, emiatt folyamatos konfrontálódás van a két intézményrész között. Az osztálytermek nem felelnek meg a zeneiskola célokra, nagy az áthallás, és a visszhang stb. A hangszerek tárolására szolgáló raktár nagyon kicsi, a célnak nem meglelő, így a hangszerek az osztálytermekben, folyosón vannak elhelyezve, ami az általános iskolai tanítás szempontjából problémás, esetenként balesetveszélyes. A zeneiskola tanárai későn tudnak kezdeni a tanítással, mert az alsós termekben napközi van, a felsősök pedig későn végeznek. Az iskolai rendezvények – szülői értekezletek, fogadóórák, farsang, mikulás – megzavarja a délutáni tanítás rendjét, sokszor maradnak el e miatt órák."

A képviselő-testület úgy döntött, hogy megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a zeneiskola visszakerüljön a "régi" épületbe, vagy más helyre. Későbbi ülésen visszatérnek a témára.