A felvételen egy nagyon fontos téma megtárgyalása látható, a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda bővítése és felújítása kapcsán a többlettámogatási igény ügye.

 

Schuszter Gergely polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy milyen lehetőségei vannak a településnek az óvodabővítés és -felújítás kapcsán, miután kiderült, hogy a megítélt 323 millió forint támogatás nem elegendő a teljes beruházásra. A képviselők, miután meghallgatták a különböző alternatívákat, valamennyien állást foglaltak.

Végül az az egyhangú döntés született, hogy csökkentik a műszaki tartalmat, ugyanakkor megigénylik a maximálisan kérhető többlettámogatást (a korábban megítélt támogatás 15%-a) a Pénzügyminisztériumtól, és mielőbb írják ki a közbeszerzési eljárást.

Mivel a konyhatechnológia és a bútorzat külön beszerzésként lesz elszámolva, 300 millió forint alatti lesz az építési beruházás, így meghívásos eljárás keretében választják ki a kivitelezőt. A műszaki tartalom annyiban változik, hogy kimarad a beruházásból a tornaszoba felújítása és az összekötő folyosó megépítése.