A 2021. szeptember 13-ai ülés teljes felvétele
Napirendi pontok:
00:04:57 1./ Beszámoló az óvoda 2020/2021. nevelési évéről, Előadó: Balogh Imréné óvodavezető
00:30:38 2./ Heimatmuseum kialakítás – koncepció bemutatása, Előadó: Vogel Norbert elnök
01:13:33 3./ Tájékoztató a 2021. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról, Előadó: Schuszter Gergely polgármester
01:24:39 4./ A 2021. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a 2021. június 30-ai állapotnak megfelelően), Előadó: Schuszter Gergely polgármester
01:29:24 5./ Óvoda utca felújítása, Előadó: Schuszter Gergely polgármester
01:34:18 6./ Útjavítási munkálatok, Előadó: Schuszter Gergely polgármester
01:46:49 7./ Döntés helyi védelem alá helyezés iránti kérelemről, Előadó: Schuszter Gergely polgármester
02:20:18 8./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez, Előadó: Schuszter Gergely polgármester
02:23:21 9./ Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek, Előadó: Schuszter Gergely polgármester
02:25:56 10./ Belterületbe csatolás iránti kérelem, Előadó: Schuszter Gergely polgármester
02:27:45 11./ Egyeztetés a Fácános utca, a Kutyahegyi út és csatlakozó utak problémáiról, Előadó: Balogh Arnó képviselő Meghívott: Anka Béla, Dunabogdányi Hegylakók Egyesülete elnöke ELMARADT 12./ Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről
03:47:45 13./ Egyebek