A 2022. március 7-én megtartott ülés napirendi pontjai:

00:00:37 - Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve

00:03:19 - A 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása

00:11:17 - Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása

00:21:36 - Pályázat kiírása a civil szervezetek 2022. évi támogatására

00:24:58 - A 2022. évi közbeszerzési terv elfogadása

00:27:07 - Javaslat igazgatási szünet elrendelésére

00:28:20 - A TOP+ pályázatokhoz szükséges megalapozó tanulmány megrendelése

00:31:28 - A Dunabogdányi Német Nemzetiségi Óvoda 2004-ben épült épületszárnyának felújítása

00:35:45 - A településrendezési eszközök módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal mentén

00:42:36 - Egyebek - 1

00:45:28 - Véleménykérés intézményi átszervezésről

01:08:36 - Egyebek - 2