Napirendi pontok:

 

 

1./ Az Önkormányzat saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve

Kezdési időpont:                 17:00 óra

Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester

Meghívott:                           Kállay Sarolta pénzügyi-gazdálkodási munkatárs

Melléklet:                             elektronikusan elküldve

 

2./ A 2019. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet megalkotása  0:04:00

Kezdési időpont:                 17:10 óra

Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester

Meghívott:                           Kállay Sarolta pénzügyi-gazdálkodási munkatárs

Melléklet:                             elektronikusan elküldve

 

3./ Javaslat a 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosítására  1:22:49

Kezdési időpont:                 17:30 óra

Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester

Meghívott:                           Kállay Sarolta Kata pénzügyi-gazdálkodási munkatárs

Melléklet:                             elektronikusan elküldve

 

4./ Pályázat kiírása a civil szervezetek 2019. évi támogatására 1:30:24

Kezdési időpont:                 17:40 óra

Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester

Melléklet:                             elektronikusan elküldve

 

5./ Az óvodai felvétel időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása 1:33:02

Kezdési időpont:                 17:55 óra

Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester, Gräff Albertné óvodavezető

Melléklet:                             elektronikusan elküldve

 

6./ A 2019. évi közbeszerzési terv elfogadása 1:37:55

Kezdési időpont:                 18:05 óra

Előadó:                               Dr. Németh József jegyző

Melléklet:                             elektronikusan elküldve

 

7./ Javaslat igazgatási szünet elrendelésére 1:39:18

Kezdési időpont:                 18:10 óra

Előadó:                               Dr. Németh József jegyző

Melléklet:                             elektronikusan elküldve

 

8./ Orvosi ügyelet – szerződés módosítás 1:39:50

Kezdési időpont:                 18:15 óra

Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester

Melléklet:                             elektronikusan elküldve

 

9./ Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről 1:41:16

Kezdési időpont:                 18:25 óra

 

Generátort és zagyszivattyút nyertek a katasztrófavédelmi pályázaton

 

 

10./ Egyebek 1:42:09

Kezdési időpont:                 18:40 óra

  • földkábelfektetés egyéni kérelem

 

11./ Vételi kérelmek

ZÁRT ÜLÉS

Kezdési időpont:                 18:55 óra

Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester

Melléklet:                             elektronikusan elküldve