00:00:53 - Tájékoztató a 2023. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról

00:06:50 - A 2023. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a 2023. június 30-ai állapotnak megfelelően)

00:13:36 - Beszámoló az óvoda 2022/2023. nevelési évéről

00:31:35 - A CsereMatyi Családi Bölcsőde működtetésével kapcsolatos kérdések

00:37:56 - Javaslat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szabályairól szóló 9/2019. (VI. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

00:43:14 - Gördülő Fejlesztési Terv – Felújítás és Pótlás Terv véleményezése, Beruházási Terv

00:50:36 - Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

00:53:50 - Tájékoztatás a tanuszoda üzemeltetés kérdéseiről

01:17:15 - Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

01:26:20 - Egyebek Dunabogdány, 2023. szeptember 11.