Napirend előtt: DR. MOLNÁR GYÖRGY jegyző bemutatkozása

00:08:26 - Visegrád Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról

00:09:48 - Visegrád Város Önkormányzat szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet megalkotása

00:11:11 - Beszámoló az önkormányzat 2022 első félévi gazdálkodásáról

00:12:51 - A Fellegvár Óvoda 2021/2022. nevelési évi tevékenységéről beszámoló, 2022/2023. nevelési év munkaterve

00:14:28 - Beszámoló a 2022-es Palotajátékokról

00:16:24 - Visegrád Város logójának használati kérelméről

00:17:41 - Visegrád, Rigó utcai szennyvízelvezetés engedélyezési eljárásához szükséges, Visegrád 0143 helyrajzi számú (Mátyás király utca 61. sz.) földrészleten szennyvízvezetési szolgalmi jog bejegyzésről

00:19:01 - Közvilágítás korszerűsítése

00:21:27 - SZMSZ módosítása

00:23:36 - Egyebek