A 2022. június 30-án megtartott ülés napirendi pontjai:

00:01:22 - A gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjak megállapításáról szóló 6/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet, és a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 5/2013. (III. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

00:02:31 - Fellegvár Óvoda új Pedagógiai Programjának elfogadásáról

00:03:55 - Visegrád Város településrendezési eszközeinek módosításáról több részterületen, Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő telepítési tanulmányterv befogadásáról, a Visegrád 1813/7 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezési szerződésről

00:08:15 - Visegrád Város pályázati rendszeréről és támogatási rendjéről rendelet módosításáról

00:09:22 - Fizetős parkolás bevezetéséről

00:16:47 - Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek, valamint a lakbérek mértékéről módosításáról, lakáspályázatok kiírásáról

00:19:10 - A Magyar Falu Program keretében meghirdetett önkormányzati járdaépítés/felújítás anyagtámogatása 2021 címu, MFP-BJA/2021" kódszámú pályázat keretében benyújtott, 3289731515 iratazonosító számon nyilvántartott pályázat keretében megvalósításra kerülő Visegrád, Mátyás király utcai 405 méteres járdaszakasz kivitelezésére érkezett árajánlatok elbírálásáról

00:20:31 - ,,Visegrádi rendezvénytér felújítása" kapcsán, a műszaki ellenőrzésről

00:21:08 - Pótnapirend