Tárgyalt napirendi pontok:
00:35:04 1.) Szervezeti és működési szabályzat módosítására képviselői kezdeményezés Előterjesztő: Hegedűs Sándor képviselő
02:05:29 2.) Burkolatbontási rendelet alkotás Előterjesztő: Hegedűs Sándor képviselő
02:24:25 3.) Képviselői tiszteletdíjakról szóló helyi rendelet módosítása Előterjesztő: Nyári Péter képviselő
02:32:31 4.) Tájékoztatás köztartozásmentes adatbázisról Előterjesztő: Bahil Emilné dr. jegyző
02:39:36 5.) Közcélú közvilágítási használati szerződés Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester Közlekedési rend módosítása Előterjesztő: Fieszl Csaba alpolgármester 7.) ELMARADT Megállapodás (Kajak-kenu szövetség) Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester
02:41:06 8.) Ingatlanvásárlási kérelmek Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester
02:52:24 9.) Bursa Hungarica pályázat Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 10.) (Az egyebek napirendi pontban tárgyalták) A környezetvédelem helyi szabályairól önkormányzati rendelet módosítása (szóbeli előterjesztés) Előterjesztő: Ferenczy Ernő Ervin képviselő
00:13:38 11.) Főépítészi beszámoló Előterjesztő: Kiskarándy Nánásy Ilona főépítész
03:02:10 12.) Beszámoló a településüzemeltetési feladatok ellátásáról Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester 13.) ELMARADT Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Hutter Jánosné polgármester
04:31:42 14.) Egyebek
00:20:09 Seebegin hagyományőrző egyesület
03:00:39 Körzethatár módosítás
03:32:53 Tanácsnoki beszámoló