A 2022. május 26-ai ülés napirendi pontjai:
00:04:18 - A Pro Visegrád Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegének és pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester
00:05:18 - Visegrádi Városfejlesztő Kft. pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása a 2021. évről
00:05:53 - Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás beszámolója a feladat 2021. évi ellátásáról
00:06:42 - Átfogó értékelés a gyermekjóléti-és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. §. (6) bekezdése alapján
00:08:00 - Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2021. évi végrehajtásáról
00:09:13 - Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának elfogadásáról
00:12:48 - Visegrád Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosításáról Előterjesztő: Eőry Dénes polgármester
00:15:35 - A Jaka Trade Kft-vel kötött Településrendezési Szerződéssel kapcsolatban a szerződés átruházásáról
00:16:52 - Orvosi ügyelet többlettámogatási kérelméről 00:20:28 - A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola támogatási kérelméről
00:23:59 - Az ebr42 528 309 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Szent László u. 550 hrsz. önkormányzati területen történt partomlás stabilizációs munkái kiviteli terv elkészítésére érkezett árajánlatok elbírálásáról
00:25:01 - Az ebr42 528 311 igényazonosító számú vis maior pályázat Visegrád, Csukavölgy utca (280/1 hrsz.) vízelvezető árok helyreállításának kivitelezési munkáira érkezett árajánlatok elbírálásáról
00:26:05 - A Visegrád, Pázmány Péter u. 3. szám alatti (ún.: ,,Lang-ház") területén gázvezeték szolgalmi jog bejegyzéshez hozzájárulás megadásáról
00:27:01 - Fizetős parkolás bevezetéséről