A testületi ülés napirendi pontjai:

Közmeghallgatás, beszámoló a helyi adóztatásról, az Általános iskola bővítése, döntés a Heimatmuseum koncepciótervéről, koncepcióterv készíttetése a művelődési ház és a sportpálya öltözőépület átalakításáról, a Fácános utca felújítása tervezési munkáinak megrendelése, az önkormányzat egyes médiatevékenységeinek ellátása, a településrendezési eszközök felülvizsgálata, pályázat benyújtásaa településtervek elkészíttetésére, karácsonyi díszvilágítás, egyebek.