A párizsi székhelyű ICOMOS egy 1965-ben létrehozott civil szakmai szervezet, amely meghatározó szerepet tölt be a világ műemlékvédelmében. Az általuk kidolgozott irányelveket a legtöbb ország átülteti saját műemlékvédelmi gyakorlatába. A nemzetközi fórumon is tevékenyen dolgozó tagok saját országukban nemzeti bizottságokat alkotnak. Feladatuk a nemzetközi és hazai műemlékvédelmi elvek összhangjának megteremtése.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága 2006-ban határozta el, hogy évente diplomával jutalmazza az általa legkiválóbbnak ítélt, három évnél nem régebben befejezett műemléki helyreállításokat. Idén Visegrád mellett a Budapest-Újszász vasútvonal épületei, Majkon az egykori kamalduli remeteség konventépülete, illetve Sopronban a Várkerület rehabilitáció és Várfal-sétány kialakítása kapott díjat. A kitüntetést, minden évben a Nemzetközi Műemléki Világnap alkalmából, április 18-án adják át.