A lelkipásztor szerint Mária alapvetően az isten iránti szeretetről, tiszteletről és feltétlen bizalomról tett tanúbizonyságot azzal, hogy sorsát az Úr kezébe helyezte és elfogadta szent küldetését. Harmathy András arra is felhívta a hívek figyelmét, hogy Mária jobban tisztelte az Úr akaratát, mint embertársai véleményét. Az igehirdetés közös imádsággal és énekkel zárult.