A kormányrendeletben szereplő időponttól, november 4-től a képviselő-testület ülése nem hívható össze, így azokban a kérdésekben, amelyekben képviselő-testületi döntés lenne szükséges, a polgármester egyedi határozattal dönt.

Németh Miklós polgármester a várható döntéseiről előzetesen e-mail útján tájékoztatja a képviselőket a testületi ülések előterjesztéseinek megküldésével. A munkatervben szereplő kötelező napirendi pontokban, továbbá azokban a kérdésekben, amelyeket határidő miatt nem lehet, vagy nem célszerű későbbre halasztani, döntést hoz a polgármester.