Napirendi pontok:

0:00:08 - Napirend előtt: Héder Tamás képviselő részére megbízólevél átadása és eskütétele

00:05:58 - Beszámoló a helyi adóztatásról

00:26:16 - A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (IV. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

00:31:08 - Tájékoztató a településképi véleményezési, ill. bejelentési eljárásokról

00:47:34 - A településrendezési eszközök módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal mentén

00:55:31 - A Fácános utca I. szakasza felújításának ügye

01:27:40 - A strand vizesblokk épület végleges villamos energia ellátásának biztosítása

01:32:45 - Falugyűlés időpontjának meghatározása

ZÁRT ÜLÉS - A házi gyermekorvosi praxis ügye

01:37:12 - Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

01:37:40 - Egyebek