A videó a jegyzet alján található!!!

 

Jegyzet a lakossági fórumon elhangzottakról:

 

Hutter Jánosné:

7 fő van jelen a képviselő-testületből

2015. évi költségvetés teljesítése, vagyis a zárszámadás bemutatása és az idei évre vonatkozó tervek ismertetése a mai közmeghallgatás két napirendi pontja.

 

A képviselő-testület a napirendi pontokat elfogadta.

 

2015. évi zárszámadás:

176m532 kiadási 181m546 bevételi 5m14e maradvány összeggel fogadta el a kt a tavalyi költségvetést

A maradvány összeg felhasználásáról a kt a következő ülésén dönteni fog.

A 2015-re tervezett és a befolyt bevételek meglehetősen jó arányban mutatkoznak. Állami támogatásra 75m 520 e ft-ot terveztünk. Ebben szerepel működési támogatás, az óvoda bér és közteher támogatása, működési célú kiegészítő támogatás, szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása, könyvtári és közművelődési feladatok támogatása, a 75m500 e forinthoz képest 82m240e forint lett a tényleges támogatási összeg, ami 109 %-os teljesülést mutat.

Ez az állami támogatási bevétel egészül ki a település adóbevételeivel, amelynek a teljesülése összességében 91% volt, építményadót 30m tervezettből 29m797e érkezett, idegenforg 1m879e 1m675 e teljesült , iparűzési adó terv: 11m552e 11m291 volt a beérk., Talajterhelési díj: 100%-on 515e forinttal teljesült, a gépjárműadó 40%-a pedig a tervezett 4m100e forint helyett 3m439e bevételt mutatott, ezen kívül pótlékokra 265e ft folyt be.

Egyéb bevételek a közfoglalkoztatási program támogatása 16m fttal emelte meg. Itt szerepelnek a bérbeadásból származó bevételek 3m133e ft, a védőnői szolgálat oep finanszírozása 5m107e ft, 2014. évi idegenforgalmi adó utáni 2015-ben még a település részesült az IFA támogatásban, ami 2m799e ft volt. (Sajnos ez a fajta támogatás megszűnt., tehát idén már nem kapja meg az önkormányzat.)

2015. ben MÁV működési támogatásra 1m900e ft-lt, óvodai és iskolai és munkahelyi vendégétkeztetésre 11m757e ft-ot. Vannak még apró bevételek, mint könyvtár bevétele, sírhelybérlet díj, de ezek nem jelentősek.

A bevételek közel 20m forintos emelkedését a közmunkaprogram finanszírozása 16m ft-tal,  a gyermekétkeztetési támogatás közel 2m ft-tal, és a tervezetthez képest közel 2 m ft-tal több adóbevétel okozta a növekedést.

 

A kiadások részletezése előtt szeretném hozzátenni, hogy valamennyi költségvetési kiadás a képviselő-testület év közbeni jóváhagyásával és a rendelet módosításával került felhasználásra. Az önkormányzat, ebbe bele kell érteni a konyhát, a könyvtárat, a védőnői szolgálatot, a zöldterület-kezelést, a közmunkaprogramot, a temető fenntartást az önkormányzat kiadásai közé.

A legnagyobb a személyi juttatások összege, ami 44m 10e ft, ebben szerepelnek a foglalkoztatottak személyi juttatásai, ide került könyvelésre a konyha, a könyvtár, az önkormányzat fizikai dolgozói, a védőnő bérének közlekedési költségtérítése, illetve az egyéb, tehát a cafeteria juttatások összege. Ez 37m188e ft volt. Szerepel itt még a választott tisztségviselők juttatásai, köszönöm, hogy erre felhívták a figyelmemet, ezt a sort az új ASP rendszerben a könyvelési rendszer produkálja, tavaly még ez a sor nem volt, a választott tisztségviselők juttatása 7m226e ft, ez az összeg a polgármester illetve az alpolgármester törvény szerinti bérezését jelenti, egyéb külső szeélyi juttatásokra 378e-t költöttünk külső megbízások. Rakódnak rá a munkaadói juttaátsok és a szocho adó az elköltött összegnek megfelelően, szakmai anyagok beszerzésen került könyvelésre az orvosi rendelő új berendezései: a vizsgálóágy, az asztalok a székek. A könyvtárnak a könyvbeszerzése, a védőnő szakmai anyagai és a konyha felszerelése, amit a tavalyi évben végeztünk. Ez 4m 589e ft.

Üzemeltetési anyagok beszerzésén szerepel minden olyan anyag, ami megvásárlásra került, tehát a konyha élelmiszerköltsége, a zöldterületkezelés üzemanyagköltsége, az irodaszervásárlások, a tisztítószerek ez 22m 913e ft.

Informatikai szolgáltatások igénybevételére, tehát internetre és telefonra 231e ft-ot költöttünk, egyéb kommunikációs szoolgáltatásokra, mint a televízióra 921e ft került kifizetésre, így a kommunikációs szolgáltatás 1m152e ft.

Közüzemi díjak az önkormányzat, az intézmények villany, gáz, vízfogyasztása, valamint a közvilágítás 10m 443e ft.

A vásárolt élelmezés költsége 92e ft, a speciális étrendet igénylő gyerekek megvásárolt étkeztetését tartalmazza, amelyet itt a konyhán idén még nem tudtunk megoldani. Reméljük, jövőre erre már lesz lehetőségünk.

Ezt Nagymarosról vásároljuk.

Bérleti és lízingdíj, ez az ügyeleti háziorvosi ügyeleti ellátásnak a lízingelt gépjárművének a díja, ami a településre esik lakosságszám arányosan 57e.

            Karbantartás kisjatvítás szolgáltatás 994e ft-ot, szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásra ügyvéd, főépítész, műszaki ügyintéző, a polgárivédelem, megbízottnak a díja 4m 535e. Összességében a szolgáltatások, kiadások 31m195e.

            Kiküldetési címen szerepel 366e, ez az egész önkormányzatra vonatkozik, áfa,forgalmi adók és így összesen a dologi kiadás

433.mts

Gyermekvédelmi támogatás: 203e, települési támogatás bursa lakásfenntartás, foglalkozáshelyettesítő támogatás 1m440e.

Egyéb elvonás: az a befizetés amit kincstár elszámolás alapján normatíva túligénylést vissza kellett fizetni. A beteg gyerekeknek és az iskolába nem járó gyerekek miatt. gyermekétkeztetés miatt. 1m161e.

Egyéb műk célú kiadások tehát 2m 585e.

Beruházásra és felújításra volt tervezve összeg, de máshová lettek felhasználva. az óvoda finanszírozása 39m918e.

2,4m államháztartáson belüli megelőlegezések, a december végén a 2016-os januári bér megelőlegezése.

176m532e a kiadások összesen.

 

Óvoda az egyetlen intézmény, bevételei 42m 782e tervezett 39m980 e-ben realizálódta, a gyereklétszám alakulása, hiányzások okán.

Pénzmaradvány az intézménynél nem keletkezett.

Illetmények, Személyi juttatások, 26m 255e, járuléka 7,1m 5 óvodapedagógus, dajkák, összesen 10 fő 33m 311e ft. Szakmai anyagok 958e, üzemeltetési anyagok 962e, internet telefon 137e, karbantartás, javítás 1m329e, 1m154e közüzemi díjak, itt is szerepel az áfa költsége, egyéb felújítás 518e ft. Kiküldetésre 46e,

 

Mielőtt rátérnénk a 2016-os tervekre, mindenképpen szeretném, ha végiggondolnánk az elmúlt év történéseit, tartozom néhány gondolattal és információval, amit a rossz kommunikáció miatt itt szeretnék tisztázni. Illetve egy kis visszatekintést adni az elmúlt három évre, hiszen a feladataink az év végével nem állnak meg, hanem gördülnek tovább a következő és a következő évre. Amiket most felsorolok, azok az események, feladatok a településüzemeltetésen, a rendezvények szervezésén, valamint a napi feladatok ellátása mellett kerültek végrehajtásra.

 

2013 eredményei csak címszavakban: árvízvédelem, a Virágos Magyarország környezetszépítő pályázat országos első helyezése, az induló tartozás ledolgozása és naprakész fizetés mellett ugye tartalékkal tudtuk zárni az évet. Év végére megnyertük az óvodabővítési pályázatot. Elkészültek a taposóösvények, a babapark első szakasza, a Duna-parti nyilvános vécék, a Bárka Galéria, elkészült az almáskerti vízelvezetés, és bizonyára van, amit kihagytam a felsorolásból.

2014-ben elkészült a Malom-híd kerítésének a felújítása, a falu egész területén padok festése, karbantartása, hiányzó ülőrészek pótlása, a héthíd szomszédságában lévő gyalogoshidak acélszerkezetének festése, korlátcsere, padozat teljes cseréje, alakítottunk ki újabb virágágyásokat, a könyvtárnál az elöregedett sövény kiváltásra került virágágyásokkal és járdát készítettünk, amit a mai napig boldogan használnak az ott lakók. A Szőnyi-park melletti buszmegállót teljesen fel kellett újítani, az önkormányzat melletti park összevonása a Mackó ház udvarával a bozótok kivágásával megkezdődött, Szőnyi park felújítása, az autóbusz kanyarodásának elősegítése, sarokrész ívre faragása, terméskővel felfalazása. Elkészítettük a Kálvária út lépcsőzését a temetőkapuig. Patakmeder tisztításra került sor, Máv állomás épületét karbantartottuk, óvodabővítés kivitelezése megtörtént, új tornaterem szoba és kiszolgálóhelyiség építésével. Ezzel párhuzamosan közfoglalkoztatással és saját munkaerővel meg kellett kezdeni az udvar átalakítását is hiszen enélkül nem tudtak a munkák a kivitelező által sem megvalósulni. Közösségi kertek kerültek kialakításra, a Virágos Európa Környezetszépítő versenyen ezüst minősítést nyert a település és elnöki különdíjban részesült. Az évet valamennyi számla naprakész fizetése mellett szintén tartalékkal zártuk.

 

2015-ben került sor az állomásnál az iskola rézsű lépcsős virágágyássá alakítására, a hidak kerítése karbantartása, festése tovább folytatódott, a falu egész területén folytattuk a padok festését, parkok zöldterületek kezelése, virágosítása megtörtént. A focipálya rendszeres karbantartása immár a pályázaton nyert munkagéppel szintén, csakúgy mint 2013-ban és 2014-ben, akkor még saját erőből rendszeressé vált. Javítottuk a megsüllyedt járdaszakaszokat, teljesen felújítottuk a strandot a lehetőségeinkhez mérten, hivatalosan engedélyeztettük a strandot. Kabinokat  építettünk, megtámasztottuk velük a támfalat, ami egyébként ugye nem rendelkezett alappal, az állomásnál a híd alatt a vízelvezetéssel dolgoztunk, az önkormányzat melletti park összevonása tovább folytatódott, füvesítés, tereprendezés történt, a szolgáltatóház esőcsatornájának a cseréjét és tetőjavítását elvégeztük, az Erzsébet forrásköz teljes járdaszakasz felújítása megtörtént, a Paczeller sétányt újrakavicsoztuk, kül- és belterületi utakon kátyúztunk, utcaszakaszokat kátyúztunk, Kálvária u. útburkolat javítása is megtörtént, megkezdődött a műhely kialakítása, részt vettünk a kilátó festésében és az aljzat kialakításában, csakúgy mint az összes eddigi munkánál próbálva újrahasznosítani a más helyeken kinyert alapanyagokat. Karbantartottuk a MÁV állomás területét, megkezdődtek a településrendezési eszközök készítése, ennek a fizetése, ami közel 11m ft folyamatosan az ütemezés a teljesítés szerint történik, erre 2015-ben közel 5m ft-ot, az idei évivel együtt 6m ft-ot kifizettünk. Úgyhogy ennek nem akadálya az önkormányzat anyagi helyzete. Az orvosi rendelőbe megvettük a vizsgálóágyakat, íróasztalokat, székeket, megkezdtük a cserkészotthon teljes renoválását, esőbeállók építése megtörtént, elkészült a Mackó ház engedélyes terve és a költségvetése is, az óvodaudvar megújult, új játszótéri eszközökkel valamint gumilapozással, parkosítással, homokozókkal, elkészült a babaház és a raktár is, a bontott anyagok újrahasznosításával, az évet valamennyi számla naprakész fizetése mellett tartalékkal zártuk, megkezdtük a temetőkerítés építését, egészen eljutottunk a közmunkaprogram szerint a kapuig, az urnafal kialakítását is megkezdtük, ezt a munkát azonban az időjárás megállította, és megkezdtük a Szőnyi park kerítését is. 2015-ben a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyen - bár ugye az első helyezést 5 évig nem kaphattuk meg - megnyertük a főtéma díját, a templomkertek versenyét. Azért vettem elő az oklevelet, mert egyedül Zebegény kapta meg a Magyar Turizmus Zrt. elismerő oklevelét amely úgy szól, hogy "A Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Vezérigazgatóság nagyra becsüli Zebegény község hagyományaihoz méltó, a település vonzerejét növelő környezetszépítő munkáját. A magas szintű kulturális és turisztikai programok megvalósításában elért eredményeit." Ez olyan elismerés a település számára amit igazán kiérdemelt a falu, mellékesen ezzel 200e ft dísznövény utalványt is kaptunk.

Tőlünk ugyan függetlenül, de mindenképpen eredmény, hogy hosszú évek vajúdása után a magasfeszültségű vezeték megszüntetésre került, vagyis a földbe helyezték. A földkábeles fektetést elvégezték, bár ott is az időjárás miatt nem tudták befejezni a tereprendezést. Ebben nem hagyjuk leülni a vállalkozót és reméljük, hogy hamarosan visszatérnek a településre és folytatják a tereprendezést illetve a hibás munkákat nem vettük át, tehát ezeknek a kijavítása meg fog történni. A focipálya malom út felőli oldalán végre elkészült az évtizedek óta hiányzó labdafogó háló szinte a pálya teljes hosszán, legalábbis ami a Malom utcát illeti. Tehát azt hiszem, hogy bőségesen dolgoztunk 2015-ben is.

 

434.mts

Hogy a negatívumokról is beszéljek, mert azokról is szót kell ejteni. Ahogy az mindenki előtt nyilvánvaló, hogy 2013-tól nem sikerült megelégedéssel megoldani a honlap kérdését. Bíztunk benne, hogy a zebegeny.hu honlap kiváltását az ASP rendszer keretében nyert zebegeny.egov.hu honlap üzemeltetésével meg tudjuk oldani, erre kaptunk lehetőséget a pályázat keretében, azonban ennek a felülete, szerkesztése, módosítása, feltöltése továbbra is olyan nehézségekbe ütközik, hogy a testület döntése alapján várhatóan a jövő héten, hisz az már május közepe, nyílik meg a zebegeny.org honlap. Ezzel reményeink szerint ez az akut probléma egy végleges megoldást fog nyerni. Az talán nem probléma, hogy most már három honlapja is lesz Zebegénynek, de reméljük, hogy a legutolsó az talán olyan minőségű lesz, amit mindannyian elvárunk tőle és ami úgy szerkeszthető, ahogy szeretnénk.

A testületi ülésen már elmondtam, de nem mindenki látja a Danubia Tv adásait, ezért megismétlem, ami az előterjesztésben szerepelt.

Már a költségvetés előterjesztése előtt foglalkozott a kt azzal, hgoy milyen módon és minőségben kellene a helyi lapot kiadni. Bár a 2016-os a helyi lap nyomtatására 826e ft-ot terveztünk 1866 e forintot tartalmazott a honlaphoz képest másodlagos minősítést kapott a honlaphoz képest a helyi lap.

A kommunikációs csoport munkáját köszöni, akik

Miklóssynak is köszöni,

Kulturális közfoglalkoztatás keretében készült az újság, köszöni minden kolléga munkáját.

2013 májusától az újság szerkesztését az önkéntesek mellett 3 kulturális közfoglalkoztatott, egy fő közalkalmazott, átlagosan 8-10 fő dolgozott rajta. 2014 szeptemberétől 4 fő kulturális közfoglalkoztatott, később 3 fő végezte ezt.

2016-ban 1 fő kulturális közfoglalkoztatására van lehetősége az önkormányzatnak. Az újság témájában április 28-án úgy határozott a testület, hogy mivel nem tudja megfelelő minőségben 2-vel több van a hirdetőtáblákból a nyilvános üléseken, a hivatalban, kedd kivételével minden nap nyitva van az ajtó.

A határozat értelmében amennyiben az elfoglaltságok engedik, és igény mutatkozik rá, 2 havonta utcafórumot fogunk tartani.

A testület döntése szerint egy információs lap azért szerkesztésre fog kerülni, ehhez keresik a megfelelő szerkesztőt, ez nem az a magazin lesz, hanem egy szigorúan önkormányzati híreket.

Nem zárult le két peres ügy a Duna-part bérleti ügyében és a volt jegyző munkaügyi perében.

Nem nyert a 2015-ös pályázat, amelyben a belterületi utak javítására 10m forintot igényeltek. Az elbírálás határideje decemberig meghosszabbodott, ezért a 2016-os költségvetésben 2m ft-ot tervezett a testület melegaszfaltozásra, kedden érkezik az aszfaltozó cég és elkezdik a munkát. Idén 17m ft összegig lehet benyújtani pályázatot, erről a testület dönt.

Nem tudunk ott lenni mindenhol, vannak ígéreteink, amelyeket még nem tudtunk teljesíteni. Ilyenek a Pozsonyi úti mozgólépcsők, a Bajcsy-Zsilinszky úti leállók, lehajtók építése, a kátyúzások, néhány helyen szükség van még szemetesre is és sorolhatnám. Ezeknél azonban nagyobb gond és probléma a löszfalszakadások a Kálvária úton, és a Deák Ferenc utcában, ennek vannak már jelei a József A. úton sőt a Pozsonyi úton is, Ezekre a műszakosokkal illetve a hatóságokkal próbálunk valamiféle megoldást találni. És hát persze a felsorolás a teljesség igénye nélkül történt, de ha megengedik, akkor mindjárt rá is térnék a 2016-os tervekre, hogy a kérdéseket utána folyamatosan föl lehessen tenni. 

 

 

Az idei terveket a 2016-os költségvetés és a karbantartási és felújítási terv tartalmazza. Kezdjük tehát a költségvetéssel.

Víztermelés, kezelés ellátás feladaton a Gödöllői Vízgazdálkodási Társulás önkormányzati hozzájárulását fizetjük 269e,

Közutak, alagutak, hidak üzemeltetése, fenntartása 5m80e Ft a kiadás, ide soroltuk az aszfaltozást, van még jelzőtábla cseréjében lemaradásunk, síkosság mentesítés, patakkorlát javítás a Szőnyi út elején, ahol a partfal beszakadt a patakáradás miatt, a Hirling köz patakhídjának teljes felújítása, az most már halaszthatatlan. Vettünk egy rázóasztalt, és a két évvel ezelőtt vásárolt formákkal készíthetjük a járdaelemeket csapadékos időjárás esetén.

Óvoda intézményi étkeztetésre 3m160e, intézményi étkeztetésre 9m106e, munkahelyi és vendégétkeztetésre 2m488e.

Nem lakóingatlan üzemeltetése, bérbeadása szakfeladaton 3m315e, ebben van a Koperniczky-ház rezsiköltsége, a templom díszvilágítása, az OTP terminál és a sportpálya költsége. Itt terveztük a cserkészotthon felújításának a befejezését 300e ft-tal. Ezt a feladatot már időközben elvégeztük és a cserkészek azóta birtokba is vették.

Zöldterület kezelés feladatra 13m362e ft, ez tartalmazza a 3 fő saját alkalmazottunk bérköltségeit, a szükséges üzemanyagköltségeket, a közterületre a virág és fűmag költségét 200e ft összegben, karbantartásra szintén 200e, tehergépkocsi beszerzésre 2m, amelyet már az év elején meg is vásároltunk, a Szőnyi park kerítésére 400e, játszótéri eszközök beszerzésére 1m.

Önkormányzat, igazgatás tevékenység szakfeladat ellátás, 24m823e.

435.mts

A bérköltség között itt szerepel a polgármester és az alpolgármester illetménye, költségtérítése, az ügyvéd, a katasztrófavédelem, a műszak és a főépítész megbízási díja, és a hivatalsegéd bérköltsége. Dologi költség a kirendeltség rezsiköltsége, hiszen azt a közös hivatal nem fedezi, az anyakönyvi, szakmai anyagok beszerzése, irodaszerek, nagyobb tétel a Danubia tv támogatása 1m40e, idén először jelentkezik átadott pénzeszköz kiadásként a közös önkormányzati hivatal költségeihez való hozzájárulásunk, ami lakosságszám arányosan Zebegény esetében 1m752e, és szintén lakosságszám arányosan a többcélú kistérségi társulási iroda működtetéséhez is már ebben az évben hozzá kell járulnunk, 1m822e ft/év, a társulási tagdíj 635e. Közvilágítási kiadás 8m472e, város és községgazdálkodási szolgáltatások 5m90e, ennek legfontosabb elemei a Koós Károly utcai vízelvezetés megoldása 1m, a rendezési terv részfeladatainak 2,5m, de szeretnénk még a Forfa területén megkezdett műhelyt is befejezni. Háziorvosi alapellátáson a takarítási költség szerepel, valamint az ÁNTSZ észrevétele és követelménye szerint a járólapoknak a cseréje és a rendelő festése. Valamint a telefondíj. Az összes kiadás 1m173e.

Háziorvosi ügyeleti ellátás ugyanúgy, ahogy 2010-ben az ügyeleti szolgálat díját fizetjük 2m286e, valamint a lízingelt gépkocsira ránk eső részt 40e, összesen 2m326e.

A védőnői szakfeladat kiadása bér és rezsiköltség, a munkaruha, a szűrővizsgálatok és a tagdíj, összesen 4m345e.

Könyvtári szolgáltatások: 5m167e, ebből a működési költségek és bérkiadások mellett az idén már ütemeztük az elengedhetetlenné vált világításkorszerűsítést, és a könyvtár festését meszelését. Ennek az összege ÁFA nélkül 1m338e.

Szabadidős tevékenység szakfeladatra terveztük a civil szervezetek és rendezvények támogatását 1m. Itt szeretném megjegyezni, hogy tavaly 4, idén pedig 2 civil szervezet nyert jelentős támogatást a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek számára kiírt pályázatán, úgyhogy nekik ezúton is gratulálunk.

A köztemető fenntartása és működtetése 2m169e, itt folytatódik az urnafal építése, a kerítést szeretnénk befejezni, és ezeket a munkákat, ahogy mondtam, az év végén az időjárás  miatt meg kellett szakítani.

A konyha esetében a tervezett kiadás 10m603e, ez szinte teljes egészében bér- és rezsiköltség. Szociális feladatokra 6m959e forint kiadást terveztünk. A szociális rendelet márciusi módosításával tágabb lesz a lehetőség a segélyek igénybevételére, és kérem, hogy ezt figyelembe véve forduljanak az arra rászorulók a támogatásokért a kirendeltség munkatársához. Ezen a szakfeladaton tudjuk még elszámolni a közfoglalkoztatási programoknak a programban nem elszámolható kiadásait, tehát ugyanúgy, ahogy a tavalyi évben ezt a feladatfinanszírozást is ki tudja majd használni az önkormányzat.

A hulladékszállítás költségeire 600e.

Tehát a költségvetés alapján még hátralévő elvégzendő feladatok az általános üzemeltetés mellett: a 2m ft összegig terjedő meleg aszfaltozás, a Kós Károly u. vízelvezetése, a könyvtárvilágítás korszerűsítése, a meszelése festése, orvosi rendelő és váró lapozása, festése, játszóterek kialakítása, temető kerítése, urnafal és műhely befejezése, és a településrendezési eszközök készítése. Ezen felül pillanatnyilag be tudunk adni pályázatot a konyha korszerűsítésére, maximális összegen 40m ft pályázati összeggel, ennek a felmérése és a benyújtása a múlt heti testületi döntést követően folyamatban van.

Közutak karbantartására 17m-t tudunk maximális összegen pályázni, erről szerdán fog dönteni a kt, ezen felül pedig még ütemeznünk kell idén mindenképpen a kilátó festését, illetve a helyi egyesület által tervezett és támogatott újabb ismertető tábláknak a kihelyezését. És az önkormányzati hangosító berendezésnek a korszerűsítése az, ami még ebben az évben, remélhetőleg még május végéig megtörténik. A karbantartási terv alapján, amire még nem került sor, a falu nagytakarítás, a Dózsa Gy. úton az Ernő forrás felől érkező vízelvezető árok tisztítása, a patakhidaknál és a zuhogónál a medertisztítás, padok festése, karbantartása, ugye ez folyamatos munka minden évben pótolni kell, sajnos elég sok a rongálás és a nyári időszakban, a zöldterületek kezelése, virágosítás, megsüllyedt járdaszakaszok javítása, a Kálvária teljes területének a parkosítása, beleértve a kilátó környékét is, a temető parcellák közötti útjainak rendbetétele, kialakítása, a strand karbantartásának a folytatása, a postaudvarnak a rendbetétele, ugye ott már nagyon sok mindent elbontottunk, de még van mit bontanunk. A strandröplabdapálya befejezése, a táblák cseréje, a Petőfi téri útburkolat javítása, a Hunyadi háznál vár ránk egy teljes tereprendezés, és a taposóösvény felújítása. Amennyiben a költségvetési év folyamán lehetővé válik, a következő feladatokat kellene még megoldanunk:

az Orgona utcai vízelvezetést, a sportpálya öltözőjének vakolását, festését, a babapark öntözőrendszerének a bővítését, az óvoda tetőszerkezetének javítását, a tetőlécek részleges cseréjét, a törött cserepek pótlását, a könyvtár, orvosi rendelő esővízcsatornájának javítását, cseréjét, a focipályán a labdafogó háló bővítését a patak felőli oldalon, és jó lenne még idén a közvilágítás korszerűsítésében előbbre lépni, és amennyiben sikerül megfelelő céget találni az energiatakarékos közvilágításra átállnunk. Kb. ennyi lenne a még ránk váró, napi feladatok melletti munka.

 

Mielőtt folytatnám a beszámolót, a mai pénzügyi helyzetünket azért szeretném ismertetni. Tehát ahogy mondtam, közel 6m forintot már kifizettünk a rendezési tervre, a mai napon az önkormányzat folyószámláján 20 millió 531ezer forint van, ebből 495 ezret még utalnunk kell az Államkincstárnak a gépjárműadó 60%-ára, tehát a tiszta összeg 20 millió 35 ezer. Összehasonlításképpen 2015. május 6-án 8m 318e ft volt. A rögzített számláink, amelyek június 30-ig aktuálisak 1m 502e forintot mutatnak, ez azt jelenti, hogy mai napra készek vagyunk a számlák rendezésével, nincs elmaradásunk. Az összes rögzített számlánk értéke 2m 305e ft.

Mindenképpen rá kell térnem a járási start mintaprogramra, amin belül ugye 13 fő foglalkoztatásával a romos épületek bontása, a kibontott használható anyagok újrahasznosítása, valamint a település virágosítása és zöldterület-kezelése szerepel. A start mintaprogramban a 13 fő bérköltségét tudjuk megigényelni, másra nincs lehetőségünk, tehát mind az anyagköltség, a szállítási költség az önkormányzatot terheli, bár ahogy mondtam az elején ez a szociális keretből támogatható, tehát ott ez meg fog térülni. Ezen felül 3 fő saját foglalkoztatott áll a rendelkezésünkre a felsorolt valamennyi feladat ellátására, és nem mondok újat, hogy alpolgármester úr feladata a közfoglalkoztatás végrehajtása és a településüzemeltetés teljes körű ellátása.

Engedjék meg, hogy egy kicsit más, de mégis ide kapcsolódó folytassam, lassan a végére érve a beszámolónak, Krebsz Ferenc polgármester úr idején volt egy rovat a helyi lapban, az volt a címe, hogy azt beszélik a faluban, ha jól emlékszem.

Tehát azt beszélik a faluban,  hogy ez meg az kap tűzifát, segélyt, stb. A képviselő-testület a szociális ellátások teljes körét, már ami maradt a járási rendszer indítása után, átruházott hatáskörben a polgármesterre testálta. A kérelemre, vagy hivatalból nyújtott segélyezésre vonatkozó döntés tehát a polgármestert illeti meg. Arról, hogy ki és milyen összegben kapott támogatást, személyiségi jogok miatt senki nem kaphat felvilágosítást sem a hivatalban, sem tőlem, sem a képviselőktől. Képviselőknek nincs is erről információjuk, hiszen ők is csak a keretösszeget, amely feladatfinanszírozásként megjelenik az önkormányzatnál, illetve a felhasználás összegét ismerik. Ezek az összegek megjelennek a költségvetésben,

 

436.mts

illetve megjelennek az zárszámadási rendeletben. A másik téma amit beszélnek a faluban, hogy "ezek" irtják a fákat. Hát igen, miután az egyik kolléganőmnek az életét csak a Jóisten mentette meg a leszakadó ágtól, néhány centiméteren múlott valóban. Át kellett nézni a veszélyes fák sorsát. Ki is vágtunk néhány fát. Akkor, abban a körben hármat, aztán még kettőt, kettőt lecsonkoltunk. A csonkolt fák újrahajtottak, most már nem veszélyesek, és senki testi épségét nem veszélyeztetik. Jó esetben még évtizedekig élni fognak. De arról nem beszél senki, hogy elültettünk 38 db gyümölcsfát, közel 30 db tuját, jónéhány fenyőt, 38 db díszbükköt, és vár ránk még több feketedió ültetése is, tehát ha ezeket a számokat megnézzük, akkor itt szó nincsen fairtásról, beteg, elöregedett fák cseréjéről és többszörös visszapótlásáról viszont igen. Itt szeretném megköszönni a felajánlott csemetéket mindenkinek, aki segítette ebben az önkormányzatot, mert ezekből kizárólag a gyümölcsfákat és a tujákat kellett megvennie az önkormányzatnak 2014-ben, és ezt is az IFA támogatásból tudtuk megvalósítani.

Aztán a következő "Azt beszélik a faluban", hogy mennyibe kerül ez a rengeteg virág. Ahogy azt már elmondtam többször, és most is hangsúlyozom, a virágos versenyekre sem 2013-ban, sem 2014-ben, sem 2015-ben nem költöttünk többet, mint a megelőző években, a költségvetésben tervezett 300 ezer forint palántavásárlásnál. Az évelő virágokat, illetve nagyon-nagyon sok egynyári virágot virágpalántát és magot adományként kaptunk és kapunk, amelyeket ezúton is köszönök. A dáliákat, a liliomokat, a tubarózsákat a "Béker" kertészettől kaptuk, a rózsák első üteme a Stark kertészettől érkezett, a Babaparki rózsákat pedig Szeged Szőreg, illetve a Parmarosa kertészet ajándékozta. A tavalyi év végén csakúgy, mint 2014-ben összesen közel 3000 tő rózsát hoztunk a településre, amely kizárólag a szállítás üzemanyagköltségébe került, ezt a hatalmas mennyiségű nemes virágot a Szolnok melletti Kengyelről a Boróza kertészet ajándékozta a falunak ingyen. Az európai verseny egyéb költségeit pedig a helyi vállalkozások támogatták az akkori banyabálra, és ezt ismételten mindenkinek köszönöm. Ha ezt így végiggondoljuk, akkor feltűnik talán, hogy ezzel az évelő mennyiséggel tetemesen csökkentettük az egynyáriak ültetését, nem beszélve a valamennyi versenyen nyertes települést megillető különdíjakról. Most már 3. éve 200 ezer forint értékben kapjuk a dísznövényeket, el kell csak mennünk érte. Idénre már szinte kifutott az a költség, amit a virágpalántákra kellene fordítanunk. Gyakorlatilag szinte arra már nem költünk, hogy a falu virágos legyen. Ugyanakkor bocsássák meg nekem, de szánalmasnak tartom, hogy egyesek azon felül, hogy a virágoskerteket tönkreteszik és kilopják a rózsákat,          most már a gyermekeknek ültetett virágokat sem tisztelik, és amit éveken át gondoztak a kicsik a szüleikkel, azt egyszerűen kitépik és ellopják. Azt gondolom, hogy ez azt minősíti, aki ezt megteszi. A magam részéről egy kis keserhumorral azért hagy nyilvánuljak meg annyiban, hogy örülök hogy tavaly a közkézen forgó, településen szétszórt versike szerint az önkény ültet és kapál. Mert hogy az még talán csak nem baj, hogyha az önkény virágot ültet, az talán csak  nem bűn. És hogy mi a hozadéka ennek az egész virágosításnak? Az hogy egész évben tele van a falu kirándulókkal, nyaralókkal, pihenni vágyókkal, hogy felhívtuk a figyelmet a településre, a Magyar Turizmus Zrt-nél, és  nem csak náluk, hanem mindazoknál az önkormányzatoknál az egész országban, akik részt vettek ebben a versenyben, és elismerik a település munkáját.

A másik, amit beszélnek a faluban hogy "ezek" nem csinálnak semmit, kátyúsak az utak, a munkákat félbehagyják, nem fejeznek be semmit. Igen, vannak feladatok, amelyeket nem tudunk azonnal befejezni, azért, mert hiába tervezzük meg a hetet - Jól mondom? - mindig jut valami halaszthatatlan a falu, vagy valamelyik intézmény életét befolyásoló történés, amit azonnal orvosolni kell, akkor bizony ott kell hagynunk a közfoglalkoztatásban tervezett munkánkat, akkor bizony el kell hoznunk a saját dolgozóinkat az adott területről, bizony egyszerre dolgozunk a parkokban, a temetőkben, a temetőben az urnafalnál, a kerítésen, az iskolaudvarban, de mindannyian dolgozunk, és azon vagyunk, hogy minden elkészüljön.

Az "azt beszélik" rovat nem lenne teljes a "Zeb zab" nélkül, hát én legelőször is köszönöm a kritikákat Borda Lajos úrnak, megint sokat tanultam belőle. Én azt gondolom, hogy mindenkinek szíve joga, hogy kivel szimpatizál, kit támogat, kit nem tud elfogadni, én köszönöm minden esetre, hogy nyíltan felvállalja a véleményét, akkor is, ha ezt olyan hangnemben teszi, amellyel én nem értek egyet, mert megsért vele másokat. És még akkor is, ha nem a felvetett témáknak csak az egyik oldalát mutatja meg, és nem kíváncsi igazán a tényekre. Én  mégis sokkal korrektebbnek tartom ezt a fajta megjelenítést, mint a mostanság divatba jött arctalan és névtelen vádaskodást és a fenyegetőzéseket. Én azt gondolom, hogy a tiszteletnek mind a két oldalról meg kell érkeznie, és kölcsönösnek kell lennie. Az első két számhoz gondoltam, hogy megválaszolom most a felvetéseket, de mivel igen hosszúra és terjedelmesre nyúlt most a beszámolóm, azt gondolom, hogy ezt majd megírom Borda úrnak. De azért az utolsóhoz annyit hozzá szeretnék tenni, és tényleg csak a legfontosabbakat, hogy a polgármesterasszonynak nincsenek cenzori ambíciói és nem is voltak soha, de a legelső szám megjelenésével a felelősséget a polgármesterre datálták. A békevágyam az szerintem teljesen normális és természetes, de ezt nem jó összemosni az eltérő véleményekkel, mivel az is egy természetes jelenség és én soha nem ragasztottam le senki száját, mindig meghallgattam másokat, és ha indokolt volt, többször meg is fogadtam mások véleményét. Ahogy most említettem, tanultam a három "Zebzab"-ból is. A honlap és az újság kérdését szerintem már bőséggel kimerítettem az előzőekben. Az állomás váróépületei pontosan akkorák, az esőbeállók amekkorák az előző vasvázak voltak, a MÁV és az MNV Zrt. ezt, és ekkora méretben engedélyezte. Igaz, hogy ez 9 hónapba tellett, de végül is megszületett. Én köszönöm szépen a tervezést Buzgó Csanádnak, igazán szép, ahogy a ZebZab írja, tényleg igényesek, az esőbeálló oldalfalainak a lezárása pedig az még nem eldöntött a testület által, ennek az anyagi fedezetét is meg kell találni, természetesen ha lesz olyan helyi lakos, vagy vállalkozó, aki szívesen támogatja ezt, mivel a vasút már nem támogatja, akkor az nyilván föl fogja gyorsítani a folyamatot. Szeretnénk rendbetenni az utakat, szeretnénk visszaépíteni a zuhogót, nagyon szeretnénk a Mackó házat megépíteni és még jobban szeretnénk elbontani a Forfát, szeretnénk játszótereket építeni, szeretnénk növelni a komfortérzetet és feléleszteni a képzőművészetet a faluban, mindez csupán pénz, pályázatok és engedélyek kérdése, mert lelkesedés és munka az azt hiszem bőségesen megvan az önkormányzatnál most.

            Nem a ZebZab miatt, de a népes rokonságomra és a családomra pedig büszke vagyok, én örülök, hogy elfogadják ezt a feszített tempót és segítenek nekem a mindennapokban, és ahogy a 2013-as bemutatkozáskor elmondtam, én örülök, hogy az anyám és az apám lánya vagyok és büszke vagyok a szüleimre. Büszke vagyok a fáradhatatlan férjemre és mind a három okos, szép, értelmes és tehetséges gyermekemre. De itt a tévé előtt szeretnék a továbbiakban nyomatékosan megkérem azokat, akiket illet, hogyha valakinek bármilyen problémája adódik velem, az engem keressen meg, és a családom tagjait ne bántsa, ne zaklassa, mert ez aljas és megvetendő módszer. Ugyan nem tudok arról, hogy a közélet hibernálásra került volna, de szívesen fogadom Borda úr ötleteit és segítségét és a támogatását is a közélet újraélesztésére vonatkozóan. A zebegényi Brezsnyev úgymond díszítő jelzőt pedig tisztelettel visszautasítom. Gondolom, hogy elődeim is rászolgáltak valami hasonlóra, de ezt én sértőnek találom. Az építő jellegű kritikákat akár Borda úrtól, akár bárki mástól a továbbiakban is szívesen fogadom, és mondom, hogy az építő jellegű kritikát és nem pedig a tisztességtelen és inkorrekt dolgokat.

            Szeretnék visszakanyarodni zárásul a pozitív dolgokra, én szeretném megköszönni az összetételében ugyan változó, de a munkánkat támogató bizottságok és a képviselő-testület munkáját. Köszönöm az alpolgármesterek, tehát Pásztor László és Krebsz Gábor támogatását és munkáját. És immár negyedik éve van szerencsém tapasztalni, a hivatali dolgozók, a közvetlen kollégáim és kolléganőim valamint a jegyzőasszony helytállását és áldozatos munkáját, amit szintén mindannyiuknak nagyon köszönök. Ezen felül, de nem utolsó sorban mindhárom évben és idén is az lesz elsődleges volt, az elért eredményeket jelentősen befolyásolta, hogy úgy mondjam generálta, amit ezúttal is sokadszor köszönök a falu közösségi munkája, összefogása. Ezt tényleg tisztelettel köszönöm és kívánom legyen benne része a továbbiakban is mindannyiunknak.

 

437.mts

Egészen biztosan kimaradtak a felsorolásból eredmények és hiányosságok is. Csakúgy, mint minden alkalommal kérdéseket, amelyeket vagy itt, vagy a törvény értelmében, ha nem tudunk a helyszínen válaszolni, akkor 15 napon belül írásban válaszolunk. A feltett kérdéseknek és javaslatoknak azonban, valamennyinek helyi közüggyel kell összefüggniük. Köszönöm szépen a türelmet és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

1. HOZZÁSZÓLÓ:

Nagyon szépen köszönjük az esőbeállót, a tervezést meg a kivitelezést, a másik oldalon tényleg nagyon mutatós. Én keveset használom, de ez a munkámból adódik. Ezen az oldalon régen valamilyen utasellátó volt, az nem lehetne megszüntetni, mert az valami borzalom. Pont akik Pestről jönnek vendégek vagy turisták, hogy ott van az az épület. Biztosan el tudnátok érni valahogy, hogy az ott megszüntetésre kerüljön. Szerintem ez nagyon sokat javítana az összképen, amikor leszáll valaki a vonatról.

Hutter Jánosné:

A vasúttal nagyon jó volt a kapcsolatunk és most is nagyon jó, az elmúlt két évig mi tartottuk rendben az állomást és környékét egészen le a kastélyig, a rézsűt kezeltük, virágot ültettünk, mindenki látta, hogy milyen változások voltak, és a nagy kitűzött cél az volt, hogy a vasúti esőbeállók felkerüljenek oda. Zárójelben mondom, hogy sokkal olcsóbban meg tudtuk volna oldani közösségi munkában, mint ahogy terveztük is, hogy milyen jó lenne ezt együtt megcsinálni. Igen ám, de ugye a vasút veszélyes üzem és az ottani megkötések, az állami ingatlanra történő építkezés és magának a vasútnak az üzemszabályai azok olyan megkötéseket hoztak, hogy ki kellett adni vállalkozónak és kilenc hónapig tartott az engedélyezés. Idén sajnos olyan feltételekkel kaptuk meg az állomás karbantartására a szerződést, amit az önkormányzat nem tud felvállalni, tehát a rendelkezésünkre álló foglalkoztatotti létszámmal nem tudunk megfelelni azoknak az elvárásoknak, amelyeket a vasút támasztott felénk. Ettől függetlenül nem régiben, két hónapja voltunk bent egy személyes egyeztetésen a MÁV-nál, és kértük, hogy a bodega helyére felépíthessük ugyanebben a formában az esőbeállókat, ami azért húzódik el, egyrészt mert azzal, hogy nem vállaljuk be a terület üzemeltetését, így elesünk attól a közel 2 millió forintos támogatástól, amiből ez most megvalósult, az önkormányzatnak magának még erre nincs kerete és IFA támogatásba sem tudjuk besorolni, mert az már most nincs, és rendezetlenek ott még a tulajdonviszonyok. Az is egy állami területre épült magánbódé, ami ugye most már az átvezetése megtörtént, tehát osztja a terület sorsát. A Kincstári Vagyonkezelőség tulajdonába és a MÁV kezelésébe került. Mi nem csak ezt igényeltük, hanem hogy az alatta levő pincét használhassuk és kértük a vasútállomás másik végén lévő romos épületnek az elbontását, mint lehetőséget, annak a helyére biciklitároló vagy éppen piacnak a kihelyezését. Ebből a kettőből a biciklitárolók kihelyezését támogatta a vasút vezetősége. Illetve kértük, hogy vizsgálják meg, hogy az állomásépületben lévő két üres szolgálati lakás vajon használható-e, használhatja-e az önkormányzat valamilyen jelképes összeg ellenében. Ezt meg kell futtatniuk az összes igazgatóságon ahhoz, hogy tudják, hogy van-e olyan személy, aki szolgálati lakásként igénybe kívánja venni, ha igen, akkor ettől elesünk, ha nincs ilyen igény, akkor a két lakást egyéb célra, tehát lakás céljára nem, de egyéb célra hasznosíthatnánk. Ezek teljesen üresen álló többszobás lakrészek, amelyeknek külön egy közös vécéje van a folyosón, tehát a vizesblokk az nem túl tökéletes, de arra teljesen megfelelne, hogy akár egy állandó raktárhelyiséget képezzen a DUKE-nak, illetve nyilván testületi döntést igényelne ez is, de a civil szervezetek az egyik lakást, amiben több helyiség van és megközelíthetőek a park felől, tehát nem kell az állomásra kimenni, megkaphatnák a civil szervezeti programok szervezésére. Addig, ameddig ugye meg nem épül a Mackó ház és nem lesz olyan közösségi helyünk, ahol ez már megvalósítható. Úgyhogy ezek a dolgok folyamatban vannak, ennek is ugye anyagi háttere lesz. Nyilván, ha azt mondanánk a vasútnak, hogy itt van most 800 e forintunk és most nekifognánk, akkor valószínűleg felgyorsulnának az események, de mivel ez nem áll rendelkezésünkre, ezért ez időbe fog telni.

2. hozzászóló:

Gabula Mária:

A múlt héten történt a pataktakarítási akció. Ennek eredményeként az én szemétmentes patakpartomon két kupac szemét képződött. Szerintem a környék összes patakpartján lévő szemetet odahordták és ott lerakták. Értesülésem szerint Gózon Francisco szervezte ezért most kérdezem, hogy valóban így van, Ön szervezte?

Igen.

Akkor önnek teszem fel a kérdést, mondjon egy határidőt, hogy mikor fogják onnan eltakarítani!

Krebsz Gábor:

Ezzel kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy az összes helyszínen az önkormányzat szedte össze a szemetet, a Francisco megmutatta, hogy hol vannak a kupacok, hétfőn elvisszük.

Hutter Jánosné:

Ez a szemét ugye arra vonatkozik, amit nem lehetett a TeSzedd zsákokba gyűjteni. Ilyen a sitt, az építési törmelék, veszélyes hulladék stb.

3. hozzászóló: Borda úr

Nem örülök, hogy polgármesterasszony személyes dolognak vesz olyan mondatokat, amelyek nem azok, mert a családjára megjegyzést nem tettem,