Tisztelt Lakosság!
Zebegény Község Önkormányzatának jegyzőjeként és a Helyi Választási Iroda vezetőjeként az alábbi hivatalos tájékoztatást adom:
2021. március 3-án Polgármester Asszonynak írásban tett nyilatkozattal 5 képviselő mondott le 2021. március 3. napjával képviselői mandátumáról. A mandátumról való lemondás Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény által biztosított jog. A lemondással a választott képviselő megbízatása az általa meghatározott naptól megszűnik. A lemondás nem vonható vissza!
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény értelmében ”Ha az egyéni listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot elért jelölt lép”
2019. októberi helyi választáson 24 zebegényi lakos jelöltette magát képviselőnek, melyből 6 legtöbb szavazatot elérő jelölt szerzett mandátumot és tett esküt az alakuló ülésen. (A végeredmény és a jelöltek elért sorrendje a www.valasztas.hu oldalon megtekinthető.)
Lemondás esetén a Helyi Választási Bizottság (veszélyhelyzet miatt az elnök/elnökhelyettes) feladata a soron következő legtöbb szavazatot elért jelölt határozatban történő megállapítása.
Az eljárás a következő:
1. Helyi Választási Bizottság elnöke által kiküldésre kerültek a tájékoztató levelek, melynek fontos melléklete a soron következő jelölt nyilatkozata arról, hogy a képviselői mandátum betöltését vállalja-e.
2. Ezt követően a HVB elnöke/elnökhelyettese határozatban állapítja meg, hogy a megüresedett mandátumot milyen sorrendben és melyik jelölt tölti be. A megállapításnak az alapját a 2019. októberi választásról (egyéni lista) kiállított jegyzőkönyv, a választói joggal történő rendelkezés vizsgálata, valamint a beérkező nyilatkozatok képezik. A határozat nyilvánosságra kerül, és ellene fellebbezéssel lehet élni.
3. A határozat jogerőre emelkedését követően a HVB elnök/elnökhelyettes átadja a megbízóleveleket.
4. A megbízólevelek átadását követően a képviselők, ha a veszélyhelyzet még tart Polgármester Asszony előtt esküt tesznek.
5. A veszélyhelyzet megszűnését követően az új képviselő-testület megkezdi a munkáját.
Jelenleg az első pontban leírtak szerint a legtöbb szavazatot elért öt jelölttől a nyilatkozatok bekérése van folyamatban.
A fentiekre való tekintettel időközi választásra nem kerül sor, mert jelenleg a helyi önkormányzati választáson indult és szavazatot kapott 16 jelölt behívására van lehetőség, melyből most 5 jelöltre van szükség a jogszabályban előírt 7 fős testület létrehozására.
A veszélyhelyzet ideje alatt (mely 2020. novembertől – visszavonásig áll fenn) a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja a katasztrófavédelemről szóló törvényben biztosított felhatalmazás alapján.
Az Önkormányzat működése zavartalan és biztosított.
Zebegény, 2021. március 6.
Bahil Emilné dr. jegyző és HVI vezető