00:01:38 - Településrendezési eszközök felülvizsgálata: új településfejlesztési terv – munkaközi anyag

00:49:49 - Beszámoló a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság feladatellátásáról

01:16:53 - Tájékoztató a 2022. évi önkormányzati gazdálkodás I. félévi alakulásáról

01:43:21 - A 2022. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet módosítása (a 2022. június 30-ai állapotnak megfelelően) 01:54:50 - A Forgó Étterem Kft.-vel kötött gyermekétkeztetési szerződés módosítása. Az élelmezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak megállapítása

01:59:26 - A közterületek használatáról szóló 9/1996. (IV. 15.) Önk. számú rendelet módosítása

02:07:03 - A Fővárosi Vízművek Zrt. ügyei

02:42:29 - Tanuszoda üzemeltetése

03:19:39 - Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez

03:21:07 - Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmek

03:22:27 - A Népjóléti, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság összetétele

03:25:27 - Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

Elmaradt - Egyebek