A 2021. június 17-ei dunabogdányi önkormányzati ülés közvetítése

Tárgyalt napirendi pontok:

Napirend előtt:    – Tájékoztatás képviselő lemondásáról

00:04:14 – Nagy Ákos képviselő eskütétele

 

00:08:00 – 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés kötötti – veszélyhelyzeti – időszakról
Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József

00:40:08 – 2./ Óvoda eszközbeszerzés
Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester

01:07:49 – 3./ Útszegély készítés megrendelése
Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester

01:18:04 – 4./ A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása
Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester

01:22:15 – 5./ A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság összetétele
Előadó:                               Schuszter Gergely polgármester

01:23:30 – Egyebek