A 2022. május 17-ei ülés napirendi pontjai:

00:00:47 - Beszámoló a Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről

00:26:50 - A 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (III. 9.) önkormányzati rendelet módosítása

00:30:40 - Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása

00:36:44 - Beszámoló a helyi adóztatásról

00:42:19 - Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

00:55:25 - Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2022/2023. nevelési évben; az Óvoda Alapító okiratának módosítása

01:02:18 - Beszámoló a 2021. évben végzett belső ellenőrzésekről

01:07:03 - Dunabogdány strandfejlesztés

01:10:04 - Az orvosi ügyelet működési problémáinak kérdése

01:17:02 - Mobilitási koncepció készítés ügye

01:26:51 - Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

01:28:17 - Egyebek