Tárgyalt napirendi pontok:

00:01:16 - A 2023. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendelet I. fordulós tárgyalása

00:51:11 - Beszámoló a pályázatok helyzetéről, elszámolásáról

01:09:03 - Beszámoló a Művelődési Ház 2022. évi tevékenységéről

Elmaradt - A Művelődési Ház nagytermének a szomszédos házat érintő áthallásos zajproblémájának ügye

01:56:30 - Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

02:00:32 - A településrendezési eszközök módosítása az Eurovelo 6 kerékpáros útvonal mentén

02:02:27 - Mobilitási koncepció II. ütem készítés ügye

02:15:05 - Helyi civil szervezetek beszámolója a 2022. évi támogatás felhasználásáról

02:16:51 - Cafeteria Szabályzat jóváhagyása

02:18:31 - Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

02:19:15 - Egyebek